Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

(Photo: thesetides.com)

Cieľ, ktorý si členské štáty vytýčili v kľúčových zmluvách, ako názov pre záležitosti spravodlivosti a vnútra, tzn. pre oblasť spolupráce polície, súdov, záležitosti okolo imigrácie a utečencov. 

 

Poznámky

 

Teraz názov čl. I-41 a kapitoly IV tretej časti ústavy EÚ.

 

Linky

Pozri tiež pracovnú skupinu konventu.

http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm