Návrh Ústavy

Convention of the Future of Europe, working on the EU Constitution (Photo: European Convention)
Konvent, Convention , pripravil návrh ústavy, ktorá by mala nahradiť existujúce zmluvy EU. Návrh prezentoval Giscard d´Estaing hlavám vlád a štátov na summite v Grécku, Thessaloniki, 20. jún 2003. Návrh Ústavnej zmluvy je rozdelený do štyroch častí: Časť I: ciele, hodnoty, inštitúcie, kompetencie, financie a atď EU. Časť II: Charta základných práv Časť III: Doplnky súčasných zmlúv o EU, ES a EURATOM. Časť IV: Záverečné ustanovenia Budúcnosť Medzivládna konferencia bude rokovať o návrhu ústavy od októbra 2003. Ak všetky členské štáty a vstupujúce štáty podpíšu Ústavu, budú ju musieť ratifikovať národné parlamenty alebo sa o nej bude hlasovať v referende a ústava tak pravdepodobne nadobudne účinnosť v roku 2006. Links http://www.euobserver.com/inde......12&action=view&article_id=1822 http://www.bonde.com