Ako používať stránku EUABC.com

Zvoľte si krajinu a jazyk
Stránka EUABC.com je v angličtine, ale bude preložená do väčšiny jazykov, ktorými sa hovorí v rozšírenej Európskej únii. Najprv si vyberte svoju krajinu a potom svoj jazyk.

Prehľadávanie slovníka
Do poľa vpíšte slovo „Search“ (Vyhľadávať) a stlačte tlačidlo „Search“ (Vyhľadávať). Ukáže sa vám zoznam zobrazujúci všetky slová z databázy, ktoré obsahujú hľadané slovo. Ak si vyberiete kategóriu, budú sa prehľadávať slová len z tejto kategórie.

AND
Pomocou operátora AND (A) sa vyhľadajú články obsahujúce všetky zadané slová alebo výrazy. Napríklad pri zadaní slov Human (ľudské) AND (práva) sa nájdu články obsahujúce slovo ľudské ako aj slovo práva.

OR
Pomocou operátora OR (ALEBO) sa vyhľadajú články obsahujúce prinajmenšom jedno zo zadaných slov alebo výrazov. Zadaním slov Human (ľudské) OR Rights (práva) sa nájdu články obsahujúce buď slovo ľudské alebo slovo práva. Nájdené články môžu obsahovať obe slová.

NOT
Pomocou operátora NOT (NIE) sa vylúčia články obsahujúce zadané slovo alebo výraz. Zadaním Human (ľudské) NOT Rights (práva) sa nájdu články obsahujúce slovo ľudské, ale nie slovo práva.

Operátory musia byť napísané VEĽKÝMI PÍSMENAMI

Nájsť slovo podľa písmena
Pri tejto funkcii sa zobrazí zoznam všetkých slov v slovníku, ktoré sa začínajú zvoleným písmenom.

Hárky s údajmi a odkazy
Pre záujemcov o viac informácií sme pridali množstvo hárkov s údajmi s oficiálnejšími informáciami a rôznymi postojmi, často sprevádzané príslušnými odkazmi na iné zdroje alebo pôvodné dokumenty.

Prebrať súbor pdf
Celý dokument ABC si môžete prečítať a plne prebrať do svojho počítača ako súbor vo formáte pdf. Pre nekomerčné použitie je úplne zadarmo.