Vitajte na stránke EUABC.com – slovník Európskej únie pre užívateľov internetu

Toto je internetový slovník, ktorý obsahuje vysvetlenia pre väčšinu termínov, relevantných v diskusii o Európskej únii. Nájdete v ňom tiež veľa užitočných odkazov na iné webstránky.

Cieľom slovníka je informovať občanov o debate, ktorá sa zaoberá budúcnosťou Európy. Obsahuje mnohé termíny, ktoré sa spájajú s politicky kontroverznými témami a javmi.

Federalisti v ňom môžu nájsť argumenty a vysvetlenia za aj proti hlbšej európskej integrácii, rovnako ako euroskeptici a eurorealisti narazia na argumenty v prospech svojho postoja i opak neho.

Prajem vám všetko najlepšie,

Jens-Peter Bonde, 1. júla 2003

© 2003 - All rights reserved