Spravodlivosť a domáce záležitosti

European Commission, DG Justice and Home Affairs (Photo: Daniela Spinant)

Cieľom spolupráce na poli Spravodlivosti a domácich záležitostí je vytvoriť „oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti."

JHA je jedným z pilierov Európskej únie. Pôvodne fungoval na princípe medzivládnej spolupráce medzi členskými štátmi, ale teraz je súčasťou nadnárodného, supra-national, rozhodovacieho procesu (výsledok Amsterdamskej zmluvy, Treaty of Amsterdam).

Medzivládna policajná a súdna spolupráca pri krimininálnych činoch je v súčasnosti pod titulom VI Zmluvy EU, TEU. Zahŕňa spoluprácu proti rasizmu, terorizmu, drogám, podvodom.

Polícia:

Zmluva EU poháňa intenzívnejšiu spoluprácu medzi policajnými jednotkami a inými autoritami, vrátane použitia spoločnej policjanej jednotky, Europol v Hágu.

Policajná spolupráca obsahuje operačnú spoluprácu, spoločné akcie a koordináciu pri pátraní.

Súdnictvo

Bližšiu spolupráca medzi súdnymi orgámni zabezpečuje spoločná súdna kooperačná jednotka, Eurojust.

Súdna spolupráca zahŕňa koordináciu medzi žalujúcimi autoritami, pátrania pri cezhraničnej kriminalite a implementáciu extra žiadostí.

Rada EU prijíma rozhodnutia hlasovaním kvalifikovanej väčšiny, qualified majority, ale pri senzitívnych otázkach je potrebné jednohlasné rozhodnutie, unanimity.

V Zmluve o spoločenstve (TEC) sa hlava IV zaoberá vízami, azylom, imigráciou a ostatnými polikami, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb.

To umožňuje nadnárodnú spoluprácu pri kontrole hraníc, utečencov a imigrácie.

Jednohlasné rozhodnutia v senzitívnych otázkach pretrvajú do 1.mája 2004, potom sa bude častejšie rozhodovať kvalifikovanou väčšinou.

Dánsko, Írsko a Veľká Británia majú výnimky, derogations.

Budúcnosť

Konvent o budúcnosti Európy, Convention on the Future of Europe, navrhuje pre oblasť Spravodlivosti a domácich záležitostí delenie kompetencií, shared competence, hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade a spolurozhodovanie s Európskym parlamentom s výnimkou spolupráce v súdnictve a polícii.

Touto cestou sa medzivládna spolupráca stane viac nadnárodnou, s právom Komisie zákony iniciovať a Európskym súdnym dvorom ich posudzovať.

V určitých oblastiach Spravodlivosti a domácich záležitostí môžu prísť aj členské štáty s legislatívnym návrhom, pozri článok I-41.

Links

http://www.europa.eu.int/pol/justice/index_en.htm
http://www.ecdel.org.au/eu_guide/justiceandhomeaffairs.htm