Ochrana a dobré zaobchádzanie so zvieratami

(Photo: www.rvc.ac.uk)

V EÚ existuje spoločná poľnohospodárska politika (SPP) , ktorá zahŕňa aj predpisy na ochranu zvierat.

Problematika ochrany zvierat bola po prvýkrát prednesená v deklarácii pri príležitosti Medzivládnej konferencie o politickej únii (1991-92). Odvtedy sa od inštitúcií žiada, aby pri navrhovaní a vykonávaní predpisov Únie brali v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, dopravy, vnútorného trhu a výskumu do úvahy aj ochranu zvierat.

I keď bol k Amsterdamskej zmluve pripojený protokol upravujúci povinnosti inštitúcií členských štátov vzťahujúce sa na zvieratá, vnútorný trh a zastavenie veterinárnych kontrol na hraniciach členských štátov viedli k zhoršeniu podmienok pre prepravované zvieratá.

Poznámky

Európsky parlament vytvoril pracovnú skupinu na ochranu zvierat, ktorá sa voči existujúcim predpisom stavia kriticky.

Linky

 

http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/index_en.htm