Choroby zvierat

The EU supports the research of epidemiology of several internationally important diseases, including bluetongue, foot-and-mouth disease, and scrapie. (Photo: www.iah.ac.uk)

V EÚ existuje spoločná poľnohospodárska politika (SPP) , ktorá zahŕňa aj predpisy na dobré zaobchádzanie so zvieratami a zaoberá sa ich chorobami. V roku 2002 zriadil Európsky parlament dočasný výbor pre analýzu krízy slintačky a krívačky z roku 2001.

Veterinárne zóny na ochranu proti rozšíreniu chorôb nemôžu byť vytvárané členskými štátmi samotnými, ale si vyžadujú spoločné rozhodnutia podporené kvalifikovanou väčšinou.

Linky

http://europa.eu.int/comm/food/animal/diseases/index_en.htm