Spoločné európske velenie

Nato Headquarters in Brussels (Photo: NATO)

Európske veliteľstvo v rámci NATO, ktoré má podporiť európsku jednotku rýchleho nasadenia, pomocou veliteľskej štruktúry.

 

Linky

 

Pozri tiež obrana a jednotka rýchleho nasadenia.

http://www.nato.int/shape/