Sila rýchlej reakcie EU

(Photo: Notat)
Tzv. úlohy "Petersberg" sa začali zaoberať silami rýchlej reakcie, Rapid Reaction Force - pozostávajú zo 60tisíc vojakov, ktorí sú schopní počas jedného roka bojovať s cieľom zabezpečiť mier a udržať ho. Na to je potrebné mať v zálohe 20 tisíc vojakov. Sily rýchlej reakcie nie sú základom armády EU. Členské štáty EU sa zaručili, že za stanovených okolností poskytnú potrebné vojenské sily. Tieto sily sú porovnateľné so spoločným obranným výborom členov NATO. Podľa Zmlúv EU, na činnosť týchto síl nie je potrebný mandát OSN. (pozri tiež Petersberg-Tasks). Poznámky • Švédsko a Írsko vyhlásili, že sa na vojenských akciách EU zúčastnia iba v tom prípade, ak budú mať mandát OSN. • Prvá vojenská operácia EU začala v marci 2003 ( v FYROM, Macedónsko) s celkovým rozpočtom okolo 4.7 miliónov Euro. Operácia je financovaná z rozpočtu EU. • Prvou misiou na základe rozhodnutia Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky je policajná misia v Bosne, začala sa v januári 2003. • Obrana EU je riadená Vojenským výborom EU, Vojenským štábom a Politickým a Obranným výborom. Budúcnosť Návrh Ústavy EU, Draft Constitution, má špeciálnu kapitolu o obrane, článok I-40 Navrhuje založiť spoločnú obranu v EU podľa špeciálnych pravidiel a zosiľnenej spolupráce, enhanced co-operation - najmä Fínsko však presadzuje normálne pravidlá zosiľnenej spolupráce a právo na konštruktívnu absenciu, constructive abstention, pre tých, ktorí sa nechú zúčastniť na spoločných vojenských aktivitách, ale nechcú blokovať ostatných. Návrh ústavy tiež obsahuje klauzulu, ktorá umožňuje členským štátom uzavrieť dohodu o vzájomnej obrane, ktorá je porovnateľná s článkom 5 Severoatlantickej Zmluvy (NATO) a článkom 5 Zmluvy Západoeurópskej únie. Táto povinnosť, ktorá sa niekedy označuje ako "klauzula podpory", prináša problémy neutrálnym krajinám, ale aj Dánsku s jeho špeciálnou obrannou politikou. Ďalšia tzv. "klauzula solidarity" je súčasťou návrhy Ústavy a zaväzuje úniu pomôcť členskému štátu pri teroristickom útoku. Links http://european-convention.eu.int/amendemTrait.asp?lang=EN