Obrana

(Photo: Notat)
Odkedy Maastrichtská zmluva, Treaty of Maastricht, vstúpila do platnosti v roku 1993, EU môže zriadiť Spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (CSDP) ako súčasť Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Common Foreign and Security Policy (CFSP). Definitívne sa o vzniku CSDP rozhodlo na summite v Colegne v 1999. Rozhodnutia v oblasti CSDP si vyžadujú jednomyseľnosť, unanimity, medzi členskými štátmi. Tzv. úlohy Petersberg, Petersberg-Tasks - zoznam bezpečnostných, obranných a mierových úloh bol presunutý zo Západoeurópskej únie, Western European Union (WEU) medzi Zmluvy EU, pod Amsterdamskú zmluvu. Západoeurópska únia tak stratila dôležitosť.