Poľnohospodárske poplatky

The Common Agricultural Policy (CAP) is an European support system which regulates the production, sale and processing of all agricultural products in the EU. (Photo: www.agriaware.ie)

EÚ má svoju Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), ktorá stanovuje pevné ceny poľnohospodárskych produktov, ktoré sú väčšinou vyššie ako na iných svetových trhoch mimo oblasti spoločného trhu EÚ. Okrem normálnych colných poplatkov, vyberá EÚ aj rôzne dovozné poplatky na poľnohospodárske produkty. Cieľom SPP je udržanie pevných cien poľnohospodárskych produktov aj vtedy, keď sa tieto ceny na svetových trhoch menia.

 

Linky

 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm

 

Pozri tiež pdf dokument k poľnohospodárstvu (podľa EÚ ústavy): http://www.euabc.com/upload/pdf/agriculture.pdf