AETR

The European Road Safety Charter was created in January 2004. Each country's road safety decision-making authority is asked to commit to the charter. (Photo: www.autoettevoteteliit.ee)

Skratka pre Európsku dohodu o doprave. Obsahuje aj sociálne pravidlá na ochranu vodičov.

 

EÚ vyjednáva dohody menom členských štátov od uzavretia  prípadu AETR č. 22/70. V tejto „revolučnej kauze“ Európsky súdny dvor v Luxemburgu vytvoril zásadu, podľa ktorej má EÚ automaticky kompetencie pri dojednávaní vonkajších záležitostí v tých oblastiach, ktorých pravidlá vytvára vo vnútornej sfére. Jednoducho povedané, vnútorné kompetencie sa rovnajú vonkajším kompetenciám.

 

Zmluve z Nice  sa táto zásada rozvinula tak že rozhodnutia týkajúce sa medzinárodných dohôd  su bežne prijaté hlasovaním, čo má dopad na oblasť vnútroštatných rozhodnutí - t.j. (jednomyselnosťou, alebo kvalifikovanou väčšinou.).

 

Budúcnosť

 

Návrh ústavy EÚ   navrhol, aby EÚ dostala  vlastnú  právnu subjektivitu, aby mohla vyjednávať na medzinárodnej pôde za členské štáty vo všetkých oblastiach kde môže EÚ konať do vnútra. Táto právomoc('kompetencia')  externého vyjednávania sa zvykne označovať  ako "výlučná kompetencia", kde nie je členským štátom dovolené konať, pkiaľ nie sú na to oprávnený orgánmi EÚ.

 

Linky

http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html