Právna subjektivita

V súčasnosti majú právnu subjektivitu Európske spoločenstvá a preto majú právomoc zastupovať všetky štáty EU v medzinárodných záväzkoch. Európska únia právnu subjektivitu nemá.

Budúcnosť

Konvent o budúcnosti Európy, Convention on the Future of Europe, navrhuje právnu subjektivitu pre celú Európsku úniu a zrušenie delenia na prvý, druhý a tretí pilier, pillar, ako to stanovuje Maastrichtská zmluva.

To umožní, aby sa z EU stal nezávislý medzinárodný orgán, porovnateľný k tomu, čo sú tradične členské štáty. Znamená to, že zvonka bude Európska únia vyzerať ako štát.