Acquis communautaire

(Photo: European Commission)

Kompletná zostava legislatívy EÚ, ktorú museli nové členské štáty prijať má 100 000 strán uverejnených v Úradnom vestníku EÚ.

 

Celkovo Acquis je ťažko definovať. V Celex sa nachádza okolo 17 000 rozličných právnych aktov. Acquis zahŕňa všetky doteraz prijaté zmluvy, legislatívu platnú v súčasnosti, verdikty Európskeho súdneho dvoru, všetky typy rozhodnutí v rámci druhého (zahraničná a bezpečnostná politika) a tretieho piliera (spravodlivosť a vnútro), ako aj nižšie zákonné ustanovenia.

 

Koncept Acquis communautaire zároveň zahŕňa nadradenosť  európskeho práva a ďalšie princípy, ktoré vyvinul Súdny dvor, sčasti prostredníctvom právneho aktivizmuČlenské štáty sú zároveň viazané akceptovať budúce rozhodnutia a verdikty Európskeho súdneho dvoru.

 

Acquis communautaire je dôležité v spojení s rozširovaním; pristupujúce štáty musia  nariadenia olne prijať. Táto zásada je teraz vložená do Ústavy EÚ.

 

Acquis communautaire je rozhodujúcim nástrojom na pochopenie EÚ a  prebiehajúceho rozšírenia a ústavných procesov.

 

Poznámky

 

  • Dánskemu parlamentu bolo povedané, že kandidátskym krajinám bolo zaslané približne 26 000 dokumentov na schválenie.
  • Komisár pre rozšírenie Günter Verheugen zodpovedný za rozširovanie do novembra 2004 povedal, že ide o vyše 20 000 predpisov.

 

Linky

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_2_1_en.htm