Schvaľovací postup

European Parliament, Strasbourg (Photo: European Parliament)

Zavedená jednotným európskym zákonom v roku 1987, tento schvaľovací postup je používaný Európskym parlamentom pri schvalovaní medzinárodnych zmlúv a iných rozhodnutí, ktoré sú mimo spolurozhodovania a konzultovania..

 

Významné medzinárodné zmluvy si vyžadujú absolútnu väčšinu všetkých členov (367 zo 732).

 

V iných článkoch (Zmluva o ES 105, 107, 161 a 300) schvaľovací postup vyžaduje  jednoduchú väčšinu z hlasujúcich.

 

Dohody s tretími krajinami, dohody o pridružení a schvaľovanie nových členov vyžadujú absolútnu väčšinu členov.

Členovia Európskeho parlamentu môžu z toho dôvodu hlasovať proti rozšíreniu dvoma rozdieľnymi spôsobmi: hlasovaním "Nie", alebo zdržaním sa. 

Budúcnosť

EÚ parlament schvaľovací postup tiž uplatňovať na zmeny zmluvy. To nebolo uvedené v EÚ ústave.

Linky

Pozri tiež dohody i siným krajinami a dohoda o pridružení.

http://europa.eu.int/instituti......s/decision-making/index_en.htm