Právne nástroje

Nariadenia, smernice a rozhodnutia (Regulations, directives a decisions) sú najdôležitejšie právne nástroje v legislatíve EU. Sú záväzné.

Odporúčania a názory (Recommendations a opinions) nie sú právne záväzné.

Iba Európske spoločenstvo (European Community) môže používať právne nástroje.

Európska únia (European Union) ich používať nemôže, pretože nemá právnu subjektivitu (legal personality).

Budúcnosť

Konvent o budúcnosti Európy navrhuje 6 nasledujúcich právnych nástrojov

-Európsky zákon (nahradí nariadenia - regulations)

-Európsky rámcový zákon (nahradí smernice - directives)

-Európske nariadenia (nový právny nástroj používaný ako delegované alebo implementačné nariadenia - delegated alebo implementing)

-Rozhodnutia -Decisions

-Odporúčania - Recommendations

-Názory - Opinions