Absolútna väčšina hlasov

The European Parliament, Strasbourg, 5 May 2009 (Photo: www.kirkhope.org.uk)

EP zvyčajne rozhoduje na základe jednoduchej väčšiny hlasujúcich. V niektorých špeciálnych prípadoch, napríklad pri spolurozhodovanív rozpočtových otázkach a pri hlasovaní o rozšírení, je na schválenie potrebný súhlas absolútnej väčšiny všetkých členov parlamentu. Toto je väčšina všetkých členov, bez ohľadu na to či sú alebo nie sú prítomní.

 

Po rozšírení EÚ o desať nových členských štátov 1. mája 2004, je počet hlasov potrebných pre absolútnu väčšinu 367 zo 732 možných hlasov.

 

Poznámky

Ak chcú poslanci EP odvolať  Európsku komisiu, je potrebný súhlas dvoch tretín hlasujúcich a zároveň absolútna väčšina všetkých členov.

 

Linky

 

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_4_1_en.htm