Rozšírenie

The 2004 celebrations in Brussels marking the enlargement of the EU. (Photo: European Commission)

Pôvodné Európske ekonomické spoločenstvo, EEC, zložené z Nemecka, Francúzska, Talianska, Belgicka, Holandska a Luxemburska sa rozšírilo nasledovne:
Krajina Požiadala Vstúpila
Írsko 1961 1973
Veľká Británia 1961 1973
Dánsko 1961 1973
Grécko 1975 1981
Portugalsko 1977 1986
Španielsko 1977 1986
Rakúsko 1989 1995
Švédsko 1991 1995
Fínsko 1992 1995

Budúcnosť

· 1.mája 2004 sa EU môže rozšíriť o 10 nasledujúcich štátov: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko.
V máji 2003 sa týchto 10 vstupujúcich krajín stalo pozorovateľmi, observers, a viac participujú aj na stretnutiach Rady. Predstavitelia ich národných parlamentov sa zúč· astňujú na práci Európskeho parlamentu.

· V roku 2007 Rumunsko a Bulharsko môžu vstúpiť do EU.

· Turecku budú poskytnuté predvstupové peniaze od 1.decembra 2004 a o jeho pozícii ako krajiny, s ktorou sa zač· nú prístupové rokovania, sa rozhodne na summite EU v decembri 2004.

· Chorvátsko požiadalo o členstvo 21.februára 2003.

· Hoci Nórsko dvakrát hlasovalo proti vyjednanému č· lenstvu v referendách 1972 a 1994, Nórska ľudová stana premiéra Kjella Magne Bondevika hovorí o možnom novom nórskom referende pred a po rokovaniach s EU, s možným členstvom pred rokom 2010.
Vo februári 2003, nórska delegácia v Európskom parlamente predpovedala, že nové referedum bude po ďalších všeobecných voľbách v 2005.

Links

http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_en.html