Kandidátske krajiny

Group photo: Accession Treaty, Athens, April 2003 (Photo: European Commission)

Krajiny, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie.

 

1.mája 2004 bola EÚ rozšírená o desať krajín: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. Od apríla 2003 sú tieto krajiny pozorovateľmi čo znamenalo, že ich politickí predstavitelia sa zúčastňovali bez hlasovacieho práva  na zasadnutiach Rady EÚ a Európskeho parlamentu.

 

O členstvo v Únii požiadali aj Bulharsko, Rumunsko a Turecko. Zatiaľ čo Bulharsko a Rumunsko pravdepodobne vstúpia do EÚ v roku 2007, s Tureckom únia zatiaľ ani neotvorila prístupové rokovania. Kažodpádne, Turecko už od 1. januára 2004 začne čerpať prostriedky z predvstupových fondov a na summite EÚ v decembri 2003 sa rozhodne o jeho ďalšej pozícii ako prípadnej kandidátskej krajine.

 

Chorvátsko požiadalo o členstvo v EÚ vo februári 2003 a Macedónsko požiadalo v marci 2004.

 

Linky

 

Pozri tiež rozšírenie.

Linky na vládne web stránky kandidátskych krajín:

Bulgaria
www.government.bg
Romania
www.gov.ro
Turkey
www.mfa.gov.tr