Interupcia (potrat)

Staunchly Catholic populations in Ireland, Malta and Poland are opposed to abortion. Photo: Mariacki church in Gdansk, Poland (Photo: EUobserver.com)

EÚ nemá žiadne  kompetencie v otázke interupcií. V septembri 1991 však Európsky súdny dvor v prípade SPUC verzus Grogan rozhodol, že interupciu možno považovať za typ služby, podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Dôsledkom bolo, že Írsko – členský štát s prísnym proti interupčným zákonom, požiadalo o pripojenie protokolu k Maastrichtskej zmluve , ktorý mu zaručil, že právo EÚ (acquis nesmie presiahnuť národnú legislatívu.

 

V decembri 2002 Malta získala podobné ustanovenie v rámci pred vstupového vyjednávania.

 

Poľsko je ďalšou pristupujúcou krajinou, kde je interupcia zakázaná. K prístupovej zmluve preto pripojilo jednostrannú deklaráciu ohľadom interupcií a morálky.

 

Poznámky

 

V júli 1992 EP vo svojej rezolúcii vyzval členské aj kandidátske štáty k legalizácii potratov.

 

Linky

 

http://www.ippf.org/regions/eu....../choices/v28n2/legislation.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm