Poľnohospodárstvo a kandidátske krajiny

Polish farmers protesting in Warsaw (Photo: EUobserver.com)

Do 2013, 12 kandidujúcich krajín -desať z nich sa stalo členským štátom EÚ 1. mája 2004 -bude predstavovať 44% farmárov EÚ a 23% poľnohospodárskej pôdy. Napriek tomu 44% dostane iba 14% z EÚ dotácií.

 

Poľnohospodársky sektor v desiatich kandidátskych krajinách vytváral  4.6% z HDPv roku 2000, oproti 2% existujúcim v EU-15. Okrem toho poľnohospodárstvo zamestnalo 21% z celkovej pracovnej sily, v porovnaní s 4.3% v EÚ-15.

 

Linky

 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm