Náhrada

Margaret Thatcher negotiated a special rebate on EU contributions for the UK in 1984 (Photo: thesetides.com)

Každý členský štát prispieva na financovanie EÚ. V roku 1984 vyjednala  Margaret Thatcher Thatcher osobitnú úľavu pre Spojené kráľovstvo, ktorá je každoročne určovaná. Technicky sa nazýva náhrada, ale všeobecne známejší je pojem britský rozpočtový rabat alebo návratka. 

 

Linky

Pozri tiež britský rabat British rebate.


http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199900/ldhansrd/pdvn/lds02/text/20722-01.htm