Britský rabat

Fontainebleau castle (Photo: www.en.parisvision.com)
Na európskom samite vo Fontainebleau v roku 1984 odsúhlasili zvláštnu finančnú náhradu (rabat) pre Veľkú Britániu z rozpočtu Spoločenstva. Britská premiérka Margarét Thatcherová žiadala naspäť "svoje peniaze" a dostala ich. Britský rabat sa každoročne určuje ako úľava z príspevku z DPH na nasledujúci rok. Rabat bude platiť aj po rozšírení EÚ a aj chudobnejšie kandidátske krajiny budú musieť platiť svoj podiel britského rabatu. Počas prístupových rokovaní Poľsko žiadalo, aby nemuselo spolu financovať tento rabat za rok 2003. Táto žiadosť však bola zamietnutá. Rabat sa chápal ako kompenzácia pre Veľkú Britániu za spoločnú poľnohospodársku politiku, z ktorej Británia získava iba malú výhodu a ktorá je pre spotrebiteľov a daňových poplatníkov vo Veľkej Británii drahá. Európsky parlament nemá žiaden vplyv na príjmy do rozpočtu - iba na výdavky.