Výdavky na poľnohospodárstvo

Agriculture and Fisheries Council (Photo: Council of the European Union 2009)

Poľnohospodárstvo   je najdrahšou položkou spoločného rozpočtu EÚ – jeho výdavky dosahujú 45% rozpočtu.

 

Budúcnosť

Na bruselskom summite v októbri 2002 sa dohodlo, že na poľnohospodárstvo 25 krajín nesmie ísť viac než:

 

·         45,306 miliónov eur počas obdobia 2004 – 2006

·         48,574 na roky 2007 –2013.