de Boissieu, Pierre (1945 - )

Podpredseda Sekretariátu Európskej Rady, vedie Sekretariát Rady a asistuje pri zmene predsedníctiev - to v súčasnosti rotuje každých 6 mesiacov.  

Javier Solana je zároveň Vysokým predstaviteľom EU v otázkach Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a preto nemá čas na prácu s bežnou agendou Rady.

De Boissieu je bývalý stály zástupca Francúzska v Bruseli a je prasynovcom bývalého francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulle.

Poznámka

De Bossieho zvolili na základe francúzsko-nemeckej dohody. V čase voľby 13 členských štátov presadzovalo dánskeho predstaviteľa, Poula Skytte Christoffersena. Iba dve krajiny, Francúzsko a Nemecko chceli de Boissieho. Francúz nakoniec získal kreslo s podporou dvoch krajín proti trinástim. 

Budúcnosť

Kandidát na tento post by mal byť v budúcnosti volený kvalifikovanou väčšinou.