de Gaulle, Charles (1890 - 1970)

Francúzsky prezident, ktorý si vynútil Luxemburský kompromis, Luxembourg compromise. De Gaulle opísal Európsku komisiu ako "byrokratov bez domovskej krajiny." De Gaulle chcel systém, v ktorom by vlády spolupracovali, avšak pri zachovaní národnej suverenity, "Európa národov", “Europe of Nations. Nechcel zlučovanie národov (nad-národná integrácia). Links http://www.who2.com/charlesdegaulle.html