Ceny v poľnohospodárstve

(Photo: www.schlechterfarms.com)
Ceny poľnohospodárskych produktov sú obyčajne určované trhom podľa výšky ponuky a dopytu. V rámci EÚ sú ceny v poľnohospodárstve ovplyvňované spoločnou poľnohospodárskou politikou  (SPP). EÚ zasahuje do poľnohospodárskych trhov, aby stabilizovala ceny uskladňovaním produktov v prípade poklesu cien. Ceny v EÚ sú preto obyčajne vyššie ako ceny na svetovom trhu.