Agenda 2000

(Photo: European Commission)

Agenda 2000 je návrh Európskej komisie z roku 1997 o výdavkoch pred a po rozšírení , ktorý sa vzťahuje na obdobie rokov 2000-2006. Bol odsúhlasený na berlínskom samite v roku 1999.

Finančné čiastky sa o niečo navýšili na kodanskom samite v decembri 2002 uzatvoriac tak konečnú dohodu o rozšírení.

Linky

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm