Aditíva (prídavné látky)

Food additives are regulated by EU directives (Photo: www.ecosalon.com)

Smernice EÚ určujú čo môže  byť pridané do potravín. Existujú osobitné smernice pre sladidlá, farbivá a tzv. "smernica k rôznemu" upravujúca nitráty, sulfáty, atď.

Linky

Pozri tiež environmentálna doložka a Azo farbivá.

Schválené aditíva v EÚ:
http://www.elc-eu.org/approved.htm