Učtovanie

The Court of Auditors produces an annual report on the accounts of the EU (Photo: blogs.phillyburbs.com)

Výročnú správu o účtoch EÚ vypracuváva  Účtovný dvor (Dvor audítorov). Táto je prezentovaná každoročne na základe informácií, dodaných  Komisiou EÚ. EP a  Rada potom musia hospodárenie odobriť tým, že "udelia súhlas".

Poznámky

 

  • Keď EP v roku 1998 odmietol odsúhlasiť účty za rozpočtový rok 1996, viedlo to k pádu Komisie 15. marca 1999.
  • Účtovný dvor kritizoval účty každoročne od roku 1994. Kritizoval tiež systém účtovníctva Komisie.

 

Links

Pozri tiež Andreasen a odvolanie.

 

http://www.eca.eu.int/ 

http://europa.eu.int/comm/comm....../Presse/accountingfacts_en.pdf