Andreasen, Marta

Marta Andreasen (Photo: EU Parliament)

Španielska účtovníčka, ktorá bola v roku 2002 poverená vedením 130-členného účtovného oddelenia Komisie. Kritizovala systém oddelenia a označila ho za nedostatočne obrnený voči finančným podvodom. Argumentovala tým, že Komisia nemá jednotný systím a používa tabuľky v Excelle na sumarizovanie čísel - čo umožňuje meniť čísla bez možnosti sledovania. Poukázala na to, že komisia ešte stále nepoužíva dvojité účtovníctvo, ktoré je povinné pre všetky súkromné firmy.

 

Marta Andreasen predniesla problém v rámci vnútornej porady, ale nenašla pochopenie u svojich nadriadených. Potom o veci napísala komisárke Schreyer a predsedovi komisie Prodi. . Nedostala však žiadnu odpoveď, preto sa obrátila na Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu EÚ, čím sa kritika dostala aj do médií.

 

Andreasen bola Komisiou odvolaná zo svojho postu a momentálne je v disciplinárnom konaní, ktoré môže viesť k jej prepusteniu.

 

Poznámky

 

Účtovný dvor  môže plne overiť iba 5% minutých peňazí a jeho predstavitelia tento fakt taktiež kritizujú pravidelne od roku 1994. Pri procedúre schvaľovania v roku 2003 Komisia sľúbila, že pripraví prehľadnú reformu svojho účtovného systému.

 

Links

Pozri tiež Buitenennesúhlas  a oznamovanie.