Spoločné organizácie trhu, CMO

(Photo: EU Commission)
Organizácie určené na monitorovanie trhov s poľnohospodárskymi produktmi v EÚ majúca za cieľ zabezpečiť poľnohospodárom stály príjem a spotrebiteľom isté zásobovanie potravi- nami. Pokrývajú okolo 90% celkovej produkcie Európskej únie. Na dosiahnutie cieľov spoločnej organizácie trhu sa používajú rôzne opatrenia, medzi ktoré patria intervencie na trhu, priame platby poľnohospodárom, kvóty na produkty a clá.