Nariadenia o tabakových výrobkoch

Cigarette warning label (Photo: www.eu2001.se)
EÚ v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky podporuje produkciu tabakových výrobkov sumou okolo jedného bilióna eúr a boj proti rakovine sumou okolo dvoch miliónov eúr ročne. EÚ prijala smernice proti reklamám na tabakové výrobky. Jednu takúto smernicu zbavil Súdny dvor platnosti, pretože bolo mimo kompetencií EÚ. V roku 2002 predložila Komisia jeho nový návrh.