TAC - Celkový povolený výlov

(Photo: EUobserver.com)
Kvóta pre rybolov, pozri tiež spoločná politika rybolovu