Rusko

The Russian flag and emblem (Photo: Russian government)

Má 147 miliónov obyvateľov a rozlohu 17 miliónov km2.

Právnou základňou pre vzťahy EÚ s Ruskom je Dohoda o partnerstve a spolupráci z roku 1994. EÚ formulovala svoj základný postoj k Rusku v tzv. spoločnej stratégii prijatej v roku 1999.

Prostredníctvom programu TACIS TACIS sa poskytuje technická pomoc na podporu dohodnutých cieľov. Zároveň bol uzatvorený celý rad špecifických obchodných dohôd, ako aj dohôd o vedecko-technickej spolupráci.

Väčšina politikov v EÚ, ako aj Komisia EÚ nepovažuje Rusko za budúci členský štát EÚ. Výhrady voči členstvu Ruska spočívajú primárne v politických dôvodoch týkajúcich sa veľkosti obyvateľstva Ruska. Namiesto členstva EÚ navrhuje špeciálnu  dohodu o partnerstve.

V roku 2002 EÚ a Rusko dohodli  špeciálny vízový režim pre občanov Ruska, ktorí cestujú z ruskej enklávy Kaliningrad do Ruska cez Litvu.

Links

http://www.gov.ru

http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/