RETEX

Štrukturálny fond EÚ na podporu textilného priemyslu a oblastí, ktoré sú od neho závislé.