Náhrady

(Photo: EU Commission)
Suma, ktorá sa vypláca ako subvencia za vývoz v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Odkazy Pozri náhrady na vývoz.