RENAVAL

Štrukturálny fond EÚ na podporu lodiarenského priemyslu.