RECHAR

Štrukturálny fond EÚ na podporu oblastí, kde sa v minulosti ťažilo uhlie.

Links

http://www.staffs.com/~sgc1/rechar/index.html