Raphael

Program EÚ na podporu kultúrneho dedičstva v členských štátoch. Bol ukončený v roku 1999. 

Links

http://europa.eu.int/comm/cult......000/historique/raphael_en.html