Odysseus

Podporný program EÚ pre azyl a prisťahovalectvo. Čiastočne nahradený programom AGIS.

Links

http://www.europa.eu.int/comm/......ysseus/funding_odysseus_en.htm