Pesticídy

(Photo: European Commission)
Každoročne sa do životného prostredia v Európe dostane okolo 300,000 ton pesticídov. Medzi tými, ktorí varujú pred rizikami, ktoré pesticídy predstavujú pre ľudské zdravie a životné prostredie a medzi tými, ktorí sú presvedčení o výhodách ich používania, zvlášť v poľnohospodárskej výrobe, pokračuje diskusia. Komisia vydala správu s názvom "Smerovanie k tematickej stratégii udržateľného používania pesticídov", ktorá sa stala terčom ostrej kritiky pre svoju nepresvedčivosť a nezáväznosť. Poznámky Aby bolo možné uviesť na trh výrobok na postrek rastlín (VPR), je potrebné vypracovať posúdenie rizík.