Modulácia

(Photo: EU Commission)
Limit na celkové priame platby prijaté jednotlivými poľnohospodármi určený na európskej úrovni. Tieto platby môžu byť znížené tým poľnohospodárom, ktorí nehospodária v súlade s ekologickými požiadavkami alebo na hospodárstvách nezamestnávajú dostatočné množstvo pracovnej sily.