Lisabonský proces

The European Pavillion at the 1998 Lisbon Exhibition (Photo: European Commisssion)

Dobrovoľná koordinácia sociálnej a zamestnaneckej politiky medzi členskými štátmi, ktorá zaviedla Otvorenú koordinačnú metódu, Open Coordination Method.
Prijatý na summite EU v portugalskom hlavnom meste v roku 2000.

Dáva si za cieľ vytvoriť z EU najkonkurencieschopnú a najvzdelenajšiu ekonomiku na svete do roku 2010.