Adresy internetových stránok EU

(Photo: Lis Lak)

Denné elektronické správy zadarmo:
http://www.EUObserver.com

Európsky parlament:
http://www.europarl.ep.ec/

Európska únia online:
http://www.europa.eu.int/

Rada Európske únie
http://ue.eu.int/

Európska komisia
http://europa.eu.int/comm/

Tlačový servis Európskeho parlamentu
http://www.europarl.ep.ec/press/index_en.htm

Európsky súdny dvor
http://curia.eu.int/en/index.htm

Európsky súd audítorov
http://www.eca.eu.int/

Európsky Ombudsman
http://www.euro-ombudsman.eu.int/

Výbor regiónov
http://www.cor.eu.int/home.htm

Európsky ekonomický a sociálny výbor
http://www.ces.eu.int/

Európska centrálna banka
http://www.ecb.int/

EurActive.com
http://www.euractiv.com

Fakty o EU
http://www.europarl.ep.ec/factsheets/default_en.htm

Prístup k dokumentom v EU-databáze
http://europa.eu.int/comm/secr......neral/sgc/acc_doc/index_en.htm

CELEX-databáza
http://www.europateam.cc.cec/clxint/htm/celex_en.htm

Eur-Lex
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html

Pre-Lex
http://www.europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en

EuroStat
http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Hovorcovský servis Európskej komisie
http://www.europa.eu.int/en/comm/spp/rapid.html

Európske dokumentárne centrum
http://europa.eu.int/comm/libraries/bibliotheques_fr.htm

Úrad informačného spoločenského projetku. (ISPO)
http://www.ispo.cec.be

Kto je kto v Európskej únii - medzi-inštitucionálny slovník:
http://europa.eu.int/idea/en/index.htm


Mailové adresy Európskych inštitúcií:
http://europa.eu.int/geninfo/mailbox/index_en.htm

Parlamentné zhromaždenie
http://stars.coe.int

Rada Európskych samospráv a regiónov:
http://www.ccre.org


Kongres miestnych a regionálnych autorít Európy:
http://www.coe.fr/cplre/

Európsky parlament mladých:
http://www.eyp.org/