Spojenie

Praktika pri spoločných medzinárodných rokovaniach, kde sa dohodne na jednej otázke podmienením uspokojivej dohody v druhej otázke - aj keď medzi nimi neexistuje žiadna súvislosť.

Poznámky

EU často dosahuje kompromisy, najmä pri prijímaní zákonov v Rade ministrov, spájaním úplne rozličných tém do jedného balíka riešení, "parcel solution".