Liberáli

Alliance of Liberals and Democrats for Europe (Photo: Europarl)

Liberálne strany si prvé založili nad-národnú politickú stranu v EU.
Liberálne strany spolupracujú v skupine ELDR-group v Európskom parlamente, na čele je Graham Watson.
Pat Cox, predseda Európskeho parlamentu do júna 2004, je liberál.

Links

http://eld.europarl.eu.int/Content/Default.asp?