Leonardo II

(Photo: European Commission)

Program EU na roky 2000-06 o prázdninovom tréningu.
Meno je tiež spojené s defraudačným škandálom, ktorý viedol k pádu Santerovej Európskej komisie (Santer), 15. marca 1999.

Links

Pozri tiež Censure.
http://europa.eu.int/comm/educ......ion/leonardo/leonardo2_en.html
http://www.ibeurope.com/Databa......se/Factsheets/F028leonardo.htm