Právne služby

Komisia a Rada využívajú právne služby, ktoré kontrolujú všetky návrhy zákonov a robia tisícky právnych poznámok každý rok. Právne poznámky nie sú robené ani verejne ani prístupné poslancom národných a Európskeho parlamentu.

Poznámky

Právne služby Komisii riadi Michael Petite, bývalý šéf kabinetu Romana Prodiho, Prodi.

Právne služby Rade riadi ďalší francúzsky úradník, Jean Claude Piris.

Európsky parlament má menší právny servis riadený španielskym úradníkom, Gregorio Garzón Clariana, ktorý sa nazýva Jurisconsult.