Liga národov

Medzinárodná platforma na spoluprácu medzi krajinami v medzivojnovom období. Predchodca Organizácie Spojených národov.

Links

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/leagcov.htm